Thursday, June 03, 2010

Where the Monster Came From

Uncle Murray explores the criminal origins of the Bank of England, an institution designed from the ground up to steal wealth on behalf of the state and to fund its wars.

1 comment:

Hiếu Lê said...

năng được bán trôi nổi phía trên thị trường hoặc rao bán trên mạng mà không có sự xác định hữu hiệu và bảo đảm bền vững. là dongyhuynhtantrieu.com/huong-dan-cach-quan-he-bang-mieng-day-du-chi-tiet-tu-a-z/